ย้อนภาพกราบสาธุ สมเด็จพระสังฆราช ยกพระหัตถ์ไหว้ หลวงพ่อวิริยังค์ ตรัสอายุเลขมงคล

เป็นอีกหนึ่งภาพ ที่ชาวเน็ตแห่แชร์และให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับภาพ สองอริยสงฆ์ทำให้ชาวไทยที่เห็นต่างมีความศรัทธาพร้อมน้อมกราบสาธุๆ ซึ่งเป็นภาพเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันล่าสุดวันนี้มีการแชร์ภาพอีกเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเสด็จฯมาเป็นประธานพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ ของพระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลังจากเสร็จสิ้นพระพิธีแล้ว สมเด็จพระสังฆราชพร้อมด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้ากราบนมัสการพระธรรมมงคลญาณ หรือ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร พร้อมทั้งได้มีการพูดคุยกล่าวสนทนากันด้วย โดยเมื่อสมพระสังฆราช ทอดพระเนตร เห็นหลวงพ่อวิริยังค์ พระองค์ก็ยกพระหัตถ์ขึ้นไหว้ พร้อมตรัสว่า ท่าน97แล้ว ในขณะเดียวกันหลวงพ่อวิริยังค์ ก็ยิ้มพร้อมยกมือไหว้รับ แล้วพูดว่า อยู่เย็นๆ ส่วนพล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ก็ยกมือไหว้ทั้งสมเด็จพระสังฆราชและหลวงพ่อวิริยังค์

Loading...

สำหรับหลวงพ่อวิริยังค์ นั้นเกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2463 เป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย มีตำแหน่งเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมและเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ปัจจุบันอายุ 97 ปี พรรษา 75 เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น โดยขณะท่านมีอายุ 21 ปี ได้อุปสมบท ณ วัดทรายงาม บ้านหนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี หลวงพ่อได้เดินธุดงค์ติดตามพระอาจารย์กง จิรปุญฺโญ ซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ไปในที่ต่างๆ วันหนึ่งพระอาจารย์กงมาพาท่านเดินธุดงค์มาสกลนคร เพื่อพบพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หลวงพ่อวิริยังค์ ได้รับเลือกให้เป็นอุปัฎฐากอยู่ 4 ปี ได้เดินธุดงค์ร่วมกับพระอาจารย์มั่น เรียนธรรมะอันลึกซึ้ง ซึ่งกล่าวสำหรับสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2470

ขอบคุณที่มาจาก : siamtopic